Anunci admesos i exclosos plaça de peó de serveis múltiples en règim laboral temporal

print pdf
24/07/2018

Anunci admesos i exclosos plaça de peó de serveis múltiples en règim laboral temporal

Per Decret de l’Alcaldia número 136/2018 de data 23 de juliol de 2018 s’aprova la relació d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per seleccionar una persona per ocupar una plaça de peó de serveis múltiples en règim laboral temporal per a l’Ajuntament de Cabra del Camp.

Per accedir a l'anunci sequeix aquest enllaç:

https://www.seu-e.cat/documents/29041/8699463/ANUNCI+ADMESOS+EXCLOSOS.pdf/b144f371-1109-44db-8c7d-077b7cae2382