Anunci admesos i exclosos plaça de peó de serveis múltiples en règim laboral temporal

print pdf
05/11/2018

Anunci admesos i exclosos plaça de peó de serveis múltiples en règim laboral temporal

Per Decret de l’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2018 es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu per a la contractació temporal per un termini de tres mesos d’una plaça de peó de serveis múltiples en règim laboral temporal per a cobrir les necessitats immediates al municipi de Cabra del Camp.

Les esmentades bases es van publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cabra del Camp i al tauler d’Edictes de l’Ajuntament.

En data 31 d’octubre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

Tot seguit adjuntem l'enllaç per accedir a la llista provisional d'Admesos i exclosos:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=178289&idens=4303630008