Anunci de consulta pública

print pdf
04/12/2018

Anunci de consulta pública

L'Ajuntament de Cabra del Camp sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ORDENANÇA MUNICIPAL  REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA AL MUNICIPI DE CABRA DEL CAMP

Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les ordenances, possibilitant la presentació d'aportacions i suggeriments fins el dia 28 de desembre de 2018

Per accedir a l'anunci i a l'esborrany cliqueu:

Anunci

Esborrany de l'ordenança