ATORGAMENT SUBVENCIÓ

print pdf
09/03/2017

ATORGAMENT SUBVENCIÓ

Per acord de data de 15 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà durant l'any 2016, per un import de 1.631,85 €