ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

print pdf
01/06/2017

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 15 de juliol de 2016, i de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, es va concedir una subvenció, per import de 1.631,85 euros, per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà.