ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

print pdf
25/01/2017

ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

El Ple de la Diputació de Tarragona, per acord del dia 27 de maig de 2016 va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent al programa de despeses corrents del PAM 2016, d'un import de 75.871,99 €.