ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

print pdf
15/03/2018

ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

El Ple de la Diputació de Tarragona, per acord del dia 15 de desembre de 2017  va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent al Pla d'Acció Municipal  (PAM) 2017, d'un import de 194.265 €, dividid en cuatre línies Despeses Corrents (102770,15), Instal·lació d'un semàfor (20.980,10), Adquisició d'uns contenidors (24.514,75) i arranjament del Carrer Hospital (46.000).