ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES INVASORES I PLAGUES

print pdf
23/02/2017

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES INVASORES I PLAGUES

Per acord de data de 15 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, de la convocatòria 2016. Pel concepte "Control de plagues: mosquit tigre i mosca negra", un import de 1.308,26 € i pel concepte de "Reducció, proliferació i control d'animals peridomèstics" un import de 3.806,93 €.