ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA LLAR D'INFANTS

print pdf
23/02/2017

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA LLAR D'INFANTS

Per acord de data de 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2015-2016, per un import de 4.252,50 €.