ATORGAMENT SUBVENCIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT

print pdf
05/01/2017 Actualitat

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT

En relaicó amb la sol·licutd de subvenció pel pla local de joventut tramitada per aquest ens municipal durant el mes de setembre de 2016, d'acord amb  la Resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Families de la Generalitat de Catalunya, ha estat concedit a aquest ajutnament un import de 3.570,00.-€ pel projecte Cabra Jove.