ATORGAMENT SUBVENCIÓ, PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL

print pdf
29/05/2018

ATORGAMENT SUBVENCIÓ, PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL

Per acord de data de 18 de maig de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, del progama extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs, 2016-2017. Pel concepte "Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals" la Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Cabra del Camp la quantitat de 5.880 €.