Atorgament subvencions per programes i activitats culturals anuals per als ajuntaments de fins a 5.000 habitants

03/12/2019

Atorgament subvencions per programes i activitats culturals anuals per als ajuntaments de fins a 5.000 habitants

Per acord de data de 14 de juny de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per a programes i activitats culturals anuals per als ajuntaments de fins a 5.000 habitants de la convocatòria 2019. Pel concepte "Concerts 2019" la Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Cabra del Camp la quantitat de 891,77 €.