BAN DE L'ALCALDÍA

print pdf
17/02/2017

BAN DE L'ALCALDÍA

BAN DE L'ALCALDÍA en relació amb l'ordenança número 21 reguladora de les condicions de conservació, neteja i tancament de terrenys al municipi de Cabra del Camp