BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D' UNA PLAÇA DE PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES EN RÈGIM TEMPORAL

print pdf
26/10/2018 oferta de feina

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D' UNA PLAÇA DE PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES EN RÈGIM TEMPORAL

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR UNA PERSONA PER OCUPAR UNA PLAÇA DE PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES EN RÈGIM TEMPORAL.

L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal d’un peó de serveis múltiples per un termini de 3 mesos per a l’Ajuntament de Cabra del Camp (equivalent al grup professional AP de personal funcionari).
El personal que formarà part d’aquesta convocatòria serà seleccionat mitjançant concurs, torn lliure.

Per accedir a les Bases Cliqueu el seguent enllaç

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=177414&idens=4303630008