BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE LA BARRA DE BAR

print pdf
24/07/2017

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE LA BARRA DE BAR

Bases reguladores de la concessió de la barra de bar aprovades per resolució d'Alcaldia número 108/2017 de data 24 de juliol de 2017

https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/Anunci+de+les+Bases+per+la+concessi%C3%B3+de+la+Barra+de+Bar/b4015fcc-e440-440d-a65a-f0e989f7d797

També les podreu trobar a l'oficina de l'Ajuntament