CONVOCATÒRIA DE BORSA COMPLEMENTÀRIA DEL PROCÈS SELECTIU PER COBRIR PLAÇA DE SECRETARI INTERVENTOR MUNICIPAL INTERÍ

print pdf
28/04/2017

CONVOCATÒRIA DE BORSA COMPLEMENTÀRIA DEL PROCÈS SELECTIU PER COBRIR PLAÇA DE SECRETARI INTERVENTOR MUNICIPAL INTERÍ

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=784654&language=ca_ES

 

http://cido.diba.cat/oposicions/6990806/borsa-de-treball-de-places-de-secretari-interventor-ampliacio-ajuntament-de-cabra-del-camp