CONVOCATÒRIA OBERTA: ADJUDICACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEI DEL BAR DE LA PISCINA DE CABRA DEL CAMP

print pdf
16/05/2017

CONVOCATÒRIA OBERTA: ADJUDICACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEI DEL BAR DE LA PISCINA DE CABRA DEL CAMP

Es poden presentar propostes fins el 24 de maig de 2017, complint els requisits del plec de clàusules administratives.

Aprovat per Decret d'Alcaldia de data 15 de maig de 2017 el plec de clàusules administratives particular per a la gestió del servei de bar de la piscina municipal de Cabra del Camp.

L'esmentat plec el podeu consultar directament al perfil del contractant de la Seu electrònica d'aquesta entitat.