PROCÉS DE SELECCIÓ AMPLIACIÓ BORSA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

14/06/2017

PROCÉS DE SELECCIÓ AMPLIACIÓ BORSA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

Relació d'admesos i exclosos del procés de selecció de l'ampliació de la Borsa de secretaria intervenció.

https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/Rel+admesos+i+exclosos+SI/71d108d1-8cd1-455c-a5eb-3d779afbc4ee