PROCÉS DE SELECCIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA D'OPERARIS DE SERVEIS

print pdf
17/07/2017

PROCÉS DE SELECCIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA D'OPERARIS DE SERVEIS

A la seu electrònica, convocatòries de personal, trobareu l'anunci de l'acta del tribunal de les proves realitzades.