PROCÉS DE SELECCIÓ PLAÇA DE PEÓ DE BRIGADA INTERÍ

print pdf
29/06/2017

PROCÉS DE SELECCIÓ PLAÇA DE PEÓ DE BRIGADA INTERÍ

Rectificació de l' anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos
 

https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/LLISTA+PROV+ADMESOS+EXCLOSOS/043c0d1c-c99c-42c0-9e81-adb7c2653eb3