PROCÉS SELECTIU D'UN/A AUXLIAR ADMINISTRATIU

print pdf
03/08/2017 oferta de feina

PROCÉS SELECTIU D'UN/A AUXLIAR ADMINISTRATIU

Es fan públiques les bases que regiran el procés selctiu mitjançant concurs-oposició per a la contractació d'un/a auxiliar administratiu/va per a l'ajuntament de Cabra del Camp, en règim de personal laboral temporal, i constituir una borsa de treball per una vigència de 3 anys.

El link per a veure les bases és el següent: https://www.seu-e.cat/web/cabradelcamp/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal