PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PEÓ DE SERVEIS MULTIPLES PER L’AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP, AMB CARÀCTER DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

print pdf
17/07/2018

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PEÓ DE SERVEIS MULTIPLES PER L’AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP, AMB CARÀCTER DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PEÓ DE SERVEIS MULTIPLES PER L’AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP, AMB CARÀCTER DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (Oferta SOC núm. 22585) cliqueu AQUI

L’objecte de la convocatòria és la selecció, mitjançant concurs, d’un peó de serveis múltiples amb caràcter temporal, amb una durada màxima de 6 mesos.

El termini de presentació 3 dies hàbils a partir de l'endemà de l'entrada de l'oferta al SOC.