Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública. Seguretat a zones de bany

print pdf
09/11/2018

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública. Seguretat a zones de bany

Per Acord de data 22 de juny de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar concedir una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany de la convocatòria de 2018, a l'Ajuntament de Cabra del Camp, pel concepte "piscines", d'un import de 6317,17 euros.