Ús i explotació del bar situat a la piscina municipal de Cabra del Camp temporada estiu 2018

print pdf
22/05/2018

Ús i explotació del bar situat a la piscina municipal de Cabra del Camp temporada estiu 2018

Per acord de Junta de Govern, de data 4 de maig de 2018 ha estat aprovat el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la concessió per a l’ús i explotació del bar situat en el recinte de la piscina municipal de Cabra del Camp per la temporada d’estiu 2018.

Adjuntem enllaç publicat al perfil del contractant:

https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/Plec+clausules+administratives+Concessi%C3%B3+Bar+de+la+Piscina/47e44fe6-cfe8-48d3-98aa-fb03ec7ece3f