Noticies

16/11/2018
Quan l'octubre és arribat, sembra el sègol, l'ordi i el blat A la parada del Molí de la Vila, des de 2007, de bon matí, es fa la sembra a l'antiga (tal i com es feia abans). És el mateix indres on mesos després es farà la sega de les espigues. És el moment per aprendre a fer, per descobrir o per...
16/11/2018
Projecte de tancament de la terrassa del bar i de la planta coberta de l’edifici de la piscina municipal situat a l’Avinguda Catalunya, 9 de Cabra del Camp. Per accedir al Anunci d'aprovació inicial publicat al BOPT cliqeu aqui Per accedir a la informació cliqueu aqui Si vol consultar el projecte...
15/11/2018
Per acord de data de 20 de juliol de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, de la...
14/11/2018
Per acord de data de 6 de juliol de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà durant l'any 2018 en...
13/11/2018
El Ple de la Diputació de Tarragona, per acord del dia 25 de maig de 2018 va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent al Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, d'un import de 133742 €, dividid en dues línies Tancament de la terrasa del bar de la piscina (47.877,38) i...
09/11/2018
Per acord de data 21 de setembre de 2018, la junta de govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'...
09/11/2018
Per Acord de data 22 de juny de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar concedir una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany de la convocatòria de 2018, a l'Ajuntament de Cabra del Camp, pel concepte "piscines", d'un...
05/11/2018
Per Decret de l’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2018 es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu per a la contractació temporal per un termini de tres mesos d’una plaça de peó de serveis múltiples en règim laboral temporal per a cobrir les necessitats immediates al...
26/10/2018 oferta de feina
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR UNA PERSONA PER OCUPAR UNA PLAÇA DE PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES EN RÈGIM TEMPORAL. L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal d’un peó de serveis múltiples per un termini de 3 mesos per a l’Ajuntament de...
09/10/2018
D'acord amb l’acord de la Junta de Govern de data 7 de setembre de 2018 pel qual es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió integral amb garantia total de l’enllumenat públic de Cabra del Camp, amb la inversió de les instal·lacions del municipi ,...

Pàgines