Diumenge, 23 de Novembre de 2014
Cabra del Camp Cabra del Camp
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Informació al contribuent
Informació Pública MP NNSS PU
Informació Pública
Òrgans de govern
Perfil del contractant
 
Informació general
Centres de culte
Deixalleria mòbil
Educació
Entitats i associacions
Comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Sanitat
Serveis subministrament
Transports
Urbanisme
Obra REFORMA PISCINA MUNICIPAL
Serveis Social
PROJECTE URBANITZACIÓ MAS DEL PLATA
Seguretat
Piscina Municipal
Recollida selectiva d'oli domèstic usat
 
Serveis
Tràmits
e-BOP
 
Models instàncies
Llicència obres
Instància genèrica
Sol·licitud pròrroga llicència obres
Sol·licitud certificat o volant del padró d' habitants
 

consell comarcal

Tramitacions on-line

Planols

 
EL TEMPS D'AVUI
Temperatura actual al Camp de Tarragona 14.1ºC
EL TEMPS DE DEMÀ
19.5ºC

Impulsat per AOC
Cabra del Camp

 Subvenció per a inversions en equipaments municipals d' interès ciutadà.
» Subvenció per a millores i adquisició de béns mobles . Convocatòria 2014.
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 11 de juliol de 2014, es va acordar concedir a l' Ajuntament de Cabra del Camp , una subvenció per a inversions en equipaments d' interès ciutadà , convocatòria 2014, per un import de tres mil vint-i-cinc euros amb noranta-cinc cèntims (3.025,95€) en concepte de millores i adquisició de béns mobles.

Prem AQUÍ

 Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública. Any 2014
» Subvenció per a la reducció de la proliferació d' animals peridomèstics i control de plagues.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona , per acord de 25 de juliol de 2014, va acordar atorgar a l' Ajuntament de Cabra del Camp una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció de la proliferació d' animals peridomèstics i control de plagues , any 2014, d'un import de tres mil quinze euros amb seixanta-vuit cèntims (3.015,68€).

Amb el suport de la Diputació de Tarragona

 Més noticies...
 
 
Seu electrònica

Conèixer
Història
Bibliografia
Mapa
Itineraris - Senders
Turisme
 
Festes
Festes del Camp
Carnestoltes
Setmana de la Salut
Festa de Sant Jordi
Festa Major petita
Certamen literari
Festa Major Gran
Cabrandari 2014
Pedala per la Marató de TV3 - 14 de desembre de 2014
 
Comunicació
Contacta
Cerca al web
 

Pedala per la Marató de TV3

Dóna corda al català

Recollida selectiva d'oli domèstic usat

Servei ofert per OASI