Ajuntament

Benvolguts/des, l’equip de govern, escollit com a resultat de les eleccions municipals del 15 de juny de 2019, us donem la benvinguda a la pàgina web de l’Ajuntament de Cabra del Camp. Ens agradaria que aquest espai virtual es converteixi en una eina més per apropar la tasca de govern als veïns i a ...
Dades generals Adreça: Plaça de l'Església, 1 Codi Postal: 43811 Comarca: Alt Camp Telèfon: 977 630 131 / 646 06 01 82 Fax: 977 631 251 Adreces electròniques: aj.cabra@altanet.org Web: www.cabra.altanet.org Secretària: Carlota Poquet Martínez-Ballesteros Horaris Horari d'atenció al públic De ...
Edicte aprovació definitiva memòria pavimentació carrer Dr. Adserà Edicte aprovació definitiva memòria construcció mur Ordenances fiscals pel 2015 Aprovació inicial memòria clausura abocador de terres i runes Aprovació definitiva expedient suplement crèdit 2014-2 Aprovació definitiva projecte d' ...
Acord aprovació provisional MPNNSS Carrer Colomar Prem AQUÍ Acord aprovació provisional MPNNSS Carrer Creu Prem AQUÍ Edicte aprovació provisional MPNNSS Carrer Colomar Prem AQUÍ Edicte aprovació provisional MPNNSS Carrer Creu Prem AQUÍ
Calendari del contribuent 2018 CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT 600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME 29/03/2018 A 31/05/2018 500 - IBI URBANA 1r. semestre -- 2n semestre 27/04/2018 a 29/06/2018 -- 31/08/2018 a 31/10/2018 501 - IBI RUSTICA 27/04/2018 a 29/06/2018 100 - TAXES-PREUS PUBLICS 1r semestre 31/05/ ...
Equip de Govern de l'ajuntament de Cabra del Camp: Alcladessa: Natàlia Targa Canela (Acord per Cabra). Regidories d'ensenyament, benestar social, hisenda, comunicació i polítiques socials. Primer tinent d'alcalde i regidor: Sergi Ferré Gabarró (Acord per Cabra). Regidories d'urbanisme, sanitat, ...
Clica aquí per accedir-hi http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Cabra+del+camp&idCap=20732936&ambit=5&
En la sessió plenària del dia 25 de juliol de 2014, es va aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i cases rurals de Cabra del Camp Acord aprovacio provisional Edicte aprovació provisional Edicte aprovació provisional Edicte aprovació ...
Subscriure a