Ajuntament

SALVADOR PÉREZ SERRANO Alcalde de Cabra del Camp
Dades generals Adreça: Plaça de l'Església, 1 Codi Postal: 43811 Comarca: Alt Camp Telèfon: 977 630 131 / 646 06 01 82 Fax: 977 631 251 Adreces electròniques: aj.cabra@altanet.org Web: www.cabra.altanet.org Secretària: Izaskun Larroya Robert ilarroya @cabra.altanet.org Horaris Horari d'atenció al ...
Edicte aprovació definitiva memòria pavimentació carrer Dr. Adserà Edicte aprovació definitiva memòria construcció mur Ordenances fiscals pel 2015 Aprovació inicial memòria clausura abocador de terres i runes Aprovació definitiva expedient suplement crèdit 2014-2 Aprovació definitiva projecte d' ...
Acord aprovació provisional MPNNSS Carrer Colomar Prem AQUÍ Acord aprovació provisional MPNNSS Carrer Creu Prem AQUÍ Edicte aprovació provisional MPNNSS Carrer Colomar Prem AQUÍ Edicte aprovació provisional MPNNSS Carrer Creu Prem AQUÍ
alendari del contribuent 2016 CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT 600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME 31/03/2016 A 31/05/2016 500 - IBI URBANA 1r. semestre -- 2n semestre 29/04/2016 a 30/06/2016 -- 31/08/2016 a 31/10/2016 501 - IBI RUSTICA 29/04/2016 a 30/06/016 100 - TAXES-PREUS PUBLICS 1r semestre 27/05/ ...
Equip de Govern de l' Ajuntament de Cabra del Camp: Alcaldia, Urbanisme, , Règim Interior, Joventut, Associacions i Entitats: SALVADOR PÉREZ SERRANO (Cabra en Comú) Regidoria d'Hisenda i Seguretat Ciutadana: ANDREU FERRÉ TARGA (CIU) Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient: JOAN MARIA BALDRICH MIRA ( ...
Clica aquí per accedir-hi http://pdc.diputaciodetarragona.cat/cabra/pdc/
En la sessió plenària del dia 25 de juliol de 2014, es va aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i cases rurals de Cabra del Camp Acord aprovacio provisional Edicte aprovació provisional Edicte aprovació provisional Edicte aprovació ...
Subscriure a