Informació al contribuent

print pdf

Calendari del contribuent 2018

              CONCEPTE                   PERÍODEPERÍODE PROPOSAT
600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME
 
29/03/2018 A 31/05/2018
500 - IBI URBANA
1r. semestre -- 2n semestre
27/04/2018 a 29/06/2018 -- 31/08/2018 a 31/10/2018
501 - IBI RUSTICA
 
27/04/2018 a 29/06/2018
100 - TAXES-PREUS PUBLICS
1r semestre
31/05/2018 a 31/07/2018
503 - BI CARACT ESPECIALS
 
29/06/2018 a 31/08/2018
840 - CONSERV. CEMENTIRI
 
29/06/2018 a 31/08/2018
010 - IAE
 
27/07/2018 a 28/09/2018
100 - TAXES-PREUS PUBLICS
2n semestre
31/10/2018 a 31/12/2016

 

 

  CONCEPTE                   
PERÍODE CONSUM
PERÍODE PROPOSAT
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
1r trimestre
29/03/2018 a 31/05/2018
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
2n trimestre
29/06/2018 a 31/08/2018
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
3r trimestre
28/09/2018 a 30/11/2018
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
4rt trimestre
28/12/2018 a 28/02/2019

 

 

Lloc i horari de pagament

El pagament es pot fer a : 

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls
Telèfon: 977 600 488
Veure la localització al mapa

Horaris de pagament
Tots els dies laborables de 9:00 h a 14:00 h.

Formes de pagament

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.