Informació al contribuent

print pdf

alendari del contribuent 2016

CONCEPTE                   PERÍODEPERÍODE PROPOSAT
600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME
 
31/03/2016 A 31/05/2016
500 - IBI URBANA
1r. semestre -- 2n semestre
29/04/2016 a 30/06/2016 -- 31/08/2016 a 31/10/2016
501 - IBI RUSTICA
 
29/04/2016 a 30/06/016
100 - TAXES-PREUS PUBLICS
1r semestre
27/05/2016 a 29/07/2016
503 - BI CARACT ESPECIALS
 
30/06/2016 a 31/08/2016
840 - CONSERV. CEMENTIRI
 
30/06/2016 a 31/08/2016
010 - IAE
 
29/07/2016 a 30/09/2016
100 - TAXES-PREUS PUBLICS
2n semestre
28/10/2016 a 30/12/2016

 

 

  CONCEPTE                   
PERÍODE CONSUM
PERÍODE PROPOSAT
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
1r trimestre
31/03/2016 a 31/05/2016
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
2n trimestre
30/06/2016 a 31/08/2016
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
3r trimestre
30/09/2016 a 30/11/2016
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
4rt trimestre
27/12/2016 a 28/02/217

 

Calendari del contribuent 2015

CONCEPTE                   PERÍODEPERÍODE PROPOSAT
600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME
 
27/03/2015-29/05/2015
500 - IBI URBANA
 
30/04/2015-30/06/2015
501 - IBI RUSTICA
 
30/04/2015-30/06/2015
100 - TAXES-PREUS PUBLICS
1r semestre
30/06/2015-31/08/2015
503 - BI CARACT ESPECIALS
 
30/06/2015-31/08/2015
840 - CONSERV. CEMENTIRI
 
30/06/2015-31/08/2015
010 - IAE
 
30/07/2015-30/09/2015
100 - TAXES-PREUS PUBLICS
2n semestre
30/10/2015-30/12/2015

 

 

  CONCEPTE                   
PERÍODE CONSUM
PERÍODE PROPOSAT
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
1r trimestre
27/03/2015-29/05/2015
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
2n trimestre
30/06/2015-31/08/2015
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
3r trimestre
28/09/2015-30/11/2015
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
4rt trimestre
29/12/2015-29/02/2016

 

Lloc i horari de pagament

El pagament es pot fer a : 

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls
Telèfon: 977 600 488
Veure la localització al mapa

Horaris de pagament
Tots els dies laborables de 9:00 h a 14:00 h.

Formes de pagament

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
 
Calendari del contribuent 2014
Terminis de pagament
 
IVTM (vehicles)28/03/2014 - 30/05/2014
IBI URBÀ30/04/2014 - 30/06/2014
IBI RÚSTICA30/04/2014 - 30/06/2014
IBI CARACT. ESPECIALS27/06/2014 - 29/08/2014
TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI27/06/2014 - 29/08/2014
IAE30/07/2014 - 30/09/2014
TAXES - PREUS PÚBLICS (1) 1r semestre
 
27/06/2014 - 29/08/2014
 
TAXES - PREUS PÚBLICS (2) 2n semestre26/09/2014 - 28/11/2014

 
 SUBMIN. AIGUA   1r trim.   (01/01/14 - 31/03/14)28/03/2014 - 30/05/2014
 SUBMIN. AIGUA   2n trim.  (01/04/14 - 30/06/14)27/06/2014 - 29/08/2014
 SUBMIN. AIGUA   3r trim.   (01/07/14 - 30/09/14) 26/09/2014 - 28/11/2014
SUBMIN. AIGUA    4t trim.  (01/10/14 - 31/12/14)

24/12/2014 - 26/02/2015