Noticies

02/07/2018
Hem publicat a la nostra Web les Bases i la butlleta d'inscripció al Cabrandari 2018. Per accedir-hi segueix el següent enllaç: http://www.cabra.altanet.org/festes/cabrandari-2018
27/06/2018
30a FESTA DEL SEGAR 14a MOSTRA D'OFICIS de CABRA DEL CAMP 1 de Juliol de 2018 8.00h - Parada del Molí de la Vila Demostració de la sega tradicional a mà i a cavall, tal i com es feia al segle XX 10.00h - Font de Sant Crist Esmorzar popular amb bacallà, tonyina i arengades Preu: 5€ Tot el matí -...
27/06/2018
El 1918 va néixer, a Tarragona, la poeta i traductora Montserrat Abelló. Durant la seva infància va estiuejar al Mas dels Hostalets al terme de Cabra “Hi havia una terrassa petita, a la banda esquerra, que donava a la part de l’era, a les nits m'agradava estirar-me de panxa enlaire per mirar les...
29/05/2018
Per acord de data de 18 de maig de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, del progama extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs, 2016-2017. Pel concepte "Ajuts...
22/05/2018
Per acord de Junta de Govern, de data 4 de maig de 2018 ha estat aprovat el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la concessió per a l’ús i explotació del bar situat en el recinte de la piscina municipal de Cabra del Camp per la temporada d’estiu 2018. Adjuntem...
09/05/2018 Subvencions
Per acord de data de 3 de novembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris medics locals de la convocatòria 2017...
20/03/2018 Subvencions
Per acord de data de 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de prevenció local d'incendis forestals, de la convocatòria 2017. Pel concepte "treballs forestals de creació, manteniment...
15/03/2018
El Ple de la Diputació de Tarragona, per acord del dia 15 de desembre de 2017 va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent al Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017, d'un import de 194.265 €, dividid en cuatre línies Despeses Corrents (102770,15), Instal·lació d'un...
13/03/2018
S'han publicat al tauler d'anuncis de la pagina web de l'Ajuntament de Cabra del Camp les bases de la 23a Edició del Certamen Literari Font de la Creu. Memorial Josep Rovira Tous. Per accedir a les Bases clica al següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=146155&idens=...
05/03/2018
Per acord de data de 17 de Novembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà durant l'any 2017...

Pàgines