Noticies

26/06/2019
COMUNICAT EN RELACIÓ A UNA RECOMANACIÓ DE LA SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP- ATENCIÓ! AQUESTA MESURA NOMÉS AFECTA AL POBLE DE CABRA DEL CAMP (no a les urbanitzacions) L’Ajuntament informa que les tasques de reparació de l’avaria del dipòsit de l’aigua, s’allargaran 1...
21/06/2019
La piscina de Cabra del Camp obrirà les seves portes aquest any 2019 el proper diumenge 23 de juny. La piscina estarà oberta del 23 de juny fins al 11 de setembre. L'horari d'obertura de la piscina serà el següent: De dilluns a diumenge de 12h a 20h
18/06/2019
AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP- ATENCIÓ! AQUESTA MESURA NOMÉS AFECTA AL POBLE DE CABRA DEL CAMP (no a les urbanitzacions) L’Ajuntament informa que les tasques de reparació de l’avaria del dipòsit de l’aigua, s’allargaran 1 setmana més a partir del dimecres 19 de juny. Es recomana que la població s’...
11/06/2019
AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP- ATENCIÓ! AQUESTA MESURA NOMÉS AFECTA AL POBLE DE CABRA DEL CAMP (no a les urbanitzacions) L’Ajuntament informa que les tasques de reparació de l’avaria del dipòsit de l’aigua, s’allargaran 1 setmana més a partir del dimecres 12 de juny. Es recomana que la població s’...
04/06/2019
AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP- ATENCIÓ! AQUESTA MESURA NOMÉS AFECTA AL POBLE DE CABRA DEL CAMP (no a les urbanitzacions) L’Ajuntament informa que les tasques de reparació de l’avaria del dipòsit de l’aigua, s’allargaran 1 setmana més a partir del dimecres 5 de juny. Es recomana que la població s’...
27/05/2019
AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP- ATENCIÓ! AQUESTA MESURA NOMÉS AFECTA AL POBLE DE CABRA DEL CAMP (no a les urbanitzacions) El servei de Protecció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha detectat que, degut a una avaria, s'ha produït un...
13/05/2019
El termini per a la presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019 El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en...
13/05/2019
Per acord de Junta de Govern, de data 17 d'abril de 2019 es va acordar aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per la concessió per a l'ús i explotació del bar situat en el recinte de la piscina municipal de Cabra del Camp. Per accedir tant a l'anunci de...
03/05/2019
D’acord amb el que estableix l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial en relació amb l’article 5 del Reial Decret 3/1995, de 7 de juny, de jutges de pau, s’obre un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província...
03/05/2019
S'han publicat les bases que regiran el procés concurs oposició per a ocupar la plaça de secretari interventor de l'Ajuntament de Cabra del Camp. El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 22 de maig de 2019. Per a més informació seguir el següent enllaç: http://cido.diba.cat/oposicions...

Pàgines