Noticies

24/07/2017
Bases reguladores de la concessió de la barra de bar aprovades per resolució d'Alcaldia número 108/2017 de data 24 de juliol de 2017 https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/Anunci+de+les+Bases+per+la+concessi%C3%B3+de+la+Barra+de+Bar/b4015fcc-e440-440d-a65a-f0e989f7d797 També les podreu trobar a l'...
Premi fotomuntatje jove 2016
24/07/2017 Actualitat
Bases del Cabrandari 2017
17/07/2017
A la seu electrònica, convocatòries de personal, trobareu l'anunci de l'acta del tribunal de les proves realitzades.
17/07/2017
A la Seu electrònica, convocatòries de personal, hi ha penjat l'anunci de l'acta del tribunal de les proves realitzades.
29/06/2017
Rectificació de l' anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/LLISTA+PROV+ADMESOS+EXCLOSOS/043c0d1c-c99c-42c0-9e81-adb7c2653eb3
28/06/2017
Relació d'amesos i exclosos https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/BORSA+OPERARI/8d788d30-13c1-4d6d-86ad-a37eeab275e1
14/06/2017
Relació d'admesos i exclosos del procés de selecció de l'ampliació de la Borsa de secretaria intervenció. https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/Rel+admesos+i+exclosos+SI/71d108d1-8cd1-455c-a5eb-3d779afbc4ee
09/06/2017
L'Ajuntament de Cabra del Camp ha convocat una plaça d'operari de serveis diversos en règim laboral interí. Podeu consultar les bases de la plaça a la Seu electrònica de la web de l'Ajuntament, clicant a l'apartat de Convocatòries de personal. També podeu clicar directament al següent enllaç: https...
01/06/2017
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 15 de juliol de 2016, i de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, es va concedir una subvenció, per import de 1.631,85 euros, per actuacions de protecció de la salut pública...
16/05/2017
Es poden presentar propostes fins el 24 de maig de 2017, complint els requisits del plec de clàusules administratives. Aprovat per Decret d'Alcaldia de data 15 de maig de 2017 el plec de clàusules administratives particular per a la gestió del servei de bar de la piscina municipal de Cabra del Camp...

Pàgines