ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS (PEXI)

print pdf
09/11/2018

ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS (PEXI)

Per acord de data 21 de setembre de 2018, la junta de govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI), de la convocatòria de 2018.

Per renovació d'equips informàtics l'import concedit es de 6.339,12 i per la línia corresponent al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable, s'ha realitzat l'actuació d'adquisició d'equips per al control de la qualitat de l'aigua i l'import concedit es de 3.892,20