Noticies

26/10/2018 oferta de feina
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR UNA PERSONA PER OCUPAR UNA PLAÇA DE PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES EN RÈGIM TEMPORAL. L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal d’un peó de serveis múltiples per un termini de 3 mesos per a l’Ajuntament de...
03/08/2017 oferta de feina
Es fan públiques les bases que regiran el procés selctiu mitjançant concurs-oposició per a la contractació d'un/a auxiliar administratiu/va per a l'ajuntament de Cabra del Camp, en règim de personal laboral temporal, i constituir una borsa de treball per una vigència de 3 anys. El link per a veure...